Skatter och juridik

Drömmen om att äga en egen fastighet på Mallorca är förknippad med juridiska frågor som skatter, registreringar osv. Vi introducerar dig till viktiga ämnen som rör arbete och boende på Mallorca.

Immobilienkaufvertrag in Spanien

Viktigt när det gäller avtal om köp av fastighet i Spanien

Generellt gäller att ett avtal om köp av fastighet i Spanien inte är juridiskt bindande. I Sverige måste bland annat ett köpekontrakt beträffande en fastighet eller en tomt skrivas under av både köparen och säljaren samt bevittnas av två personer. När det gäller en lägenhet är förfarandet snarlikt, men inte exakt likadant. Mer information om …

Viktigt när det gäller avtal om köp av fastighet i Spanien Läs mer »

Det här kan du förvänta dig vid en tvångsförsäljning på Mallorca

Det är inte ovanligt med tvångsförsäljning på Mallorca i dessa tider av ekonomisk osäkerhet. Plötsligt finns det inte längre medel för att täcka hypotekslånen och bankerna ansöker om tvångsutmätning vid Mallorcas verkställighetsdomstolar. Alla rättsliga grunder och förfaranden för tvångsförsäljning av fastigheter på Mallorca, även kallat subasta judicial, fastställs och regleras i Ley de Enjuciamiento Civil …

Det här kan du förvänta dig vid en tvångsförsäljning på Mallorca Läs mer »

Notarie Mallorca – vi hjälper dig med din sökning

I Spanien är notarier till skillnad från i Tyskland, offentliga tjänstemän och de spelar en neutral roll. Precis som deras tyska kollegor får de betalt av privatpersoner och företag, men de intar en nyckelposition i samhället. Generellt har de offentliga tjänstemännen rätt att vidimera kontrakt som köpkontrakt i samband med fastighetsobjekt men också andra viktiga …

Notarie Mallorca – vi hjälper dig med din sökning Läs mer »

Fastighetsrätt och hyresrätt på Mallorca – allt på en plats

Den som funderar på att skaffa sig fastighet på Mallorca bör först sätta sig in i hur den juridiska situationen ser ut. “Ley de Arrendamientos urbanos“ (LAU) reglerar hyresmarknaden på Balearerna. Hyresrätten på Mallorca skiljer sig därvid avsevärt om det handlar om att hyra för att bo eller hyra för andra ändamål. Det första fallet …

Fastighetsrätt och hyresrätt på Mallorca – allt på en plats Läs mer »

Impuesto sobre Bienes Inmuebles – allt om fastighetsskatten på Mallorca

Den kommunala fastighetsskatten är en löpande skatt som fastighetsägare måste betala, både i Tyskland och på Mallorca. “Impuesto sobre Bienes Inmuebles“,förkortat IBI, beräknas på kadastralvärdet och skattesatsen. Besked om hur mycket fastighetsskatt som ska betalas ges idag online på Mallorca. Med en kod kan man ta reda på hur stort beloppet är. IBI på Mallorca …

Impuesto sobre Bienes Inmuebles – allt om fastighetsskatten på Mallorca Läs mer »

Kontroll av fastighetsregistret i Spanien och på Mallorca – våra tips

Fastighetsregistret är ett register där tomter, rättigheter, egendomsförhållanden och skatter finns upptagna. Alla tomter finns listade här. Fastighetsregistret finns på den ansvariga fastighetsmyndigheten. Precis som i Tyskland spelar fastighetsregistret en viktig roll vid köp och försäljning av fastighet. Trots det finns det vissa skillnader på fastighetsregistret i Spanien och fastighetsregisterutdrag på Mallorca som vi här …

Kontroll av fastighetsregistret i Spanien och på Mallorca – våra tips Läs mer »

Det är kadastralvärdet på en fastighet på Mallorca

Kadastralvärdet, eller Valor Catastral på spanska har tagits fram för att kunna beräkna olika typer av spansk skatt, framför allt den spanska fastighetsskatten (Impuesto sobre Bienes Inmuebles eller IBI). Därför spelar kadastralvärdet en stor roll när man köper fastighet på Mallorca. Den rättsliga grunden är det kungliga lagdekretet 1/2004 samt genomförandeförordningar. Ofta ställer sig fastighetsspekulanter …

Det är kadastralvärdet på en fastighet på Mallorca Läs mer »

Det spanska skattenumret NIE

Om du planerar att köpa hus på Mallorca får du inte glömma att ansöka om det spanska skattenumret NIE (utländskt identitetsnummer) i god tid. NIE-Numret (Número de Identidad de Extranjero) är ett skatteidentifieringsnummer för utlänningar. NIE använder utlänningar i sina mellanhavanden med de spanska skattemyndigheterna för att betala alla typer av skatter (till exempel fastighetsskatt, …

Det spanska skattenumret NIE Läs mer »

Stämpelskatt Mallorca – detta måste du känna till

När man köper hus eller lägenhet finns det en massa man måste tänka på. Förutom försäljningsavtalet som man behöver studera noga innan man skriver under, är skatter en viktig aspekt som köpare ofta inte lägger tillräcklig stor vikt vid. Utöver de skatter som bara ska betalas en gång tillkommer det löpande skatter som man absolut …

Stämpelskatt Mallorca – detta måste du känna till Läs mer »

Bostadsköp Mallorca

Drömmen om att köpa en bostad på Mallorca kan snabbt förändras till en mardröm om man inte känner till de små, juridiska egenheter som är nödvändiga att uppmärksamma. Tips bostadsköp: Hur går processen till vid ett bostadsköp på Mallorca? En typisk process vid ett bostadsköp på Mallorca är i första hand ett ingående av ett …

Bostadsköp Mallorca Läs mer »